O firmie

Prowadzimy usługi związane z pielęgnacją i wycinką drzew, prace leśne oraz pielęgnacje i urządzanie ogrodów. 

Wykonujemy między innymi:

  • pielęgnacja drzew - Arborystyka: cięcia pielęgnacyjne i techniczne
  • usuwanie posuszu i jemioły
  • korekty koron
  • wzmocnienia mechaniczne
  • wiązania elastyczne
  • frezowanie karpin
  • zrębkowanie
  • zadania związane z leśnictwem, hodowlą urządzaniem, ochroną i użytkowaniem lasu
  • urządzanie i utrzymanie ogrodów prywatnych, jak i terenów zielonych miejskich
  • przecieramy na miejscu uzyskane drewno.

Posiadamy wszelkiego typu potrzebne uprawnienia, to jest: wykształcenie leśne, uprawnienia arborystyczne - brytyjskie odpowiedniki pilarza drzew ozdobnych (NPTC CS30, 31, 38, 39), kurs drwala, itd.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Posiadamy wszelki niezbędny atestowany i sprawny sprzęt do wykonywania tego typu działalności.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 95 781 03 12